1مجموع 1 مقاله
عمل دیسک با لیزر

عمل دیسک با لیزر

فتق دیسک نخاعی، که در اصطلاح غیررسمی و به‌اشتباه،"دیسک کمر" نامیده می‌شود، یک وضعیت پزشکی ...
1مجموع 1 مقاله
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :